###message

Общи условия

Общи условия

Ползването на този сайт е предмет на следните общи условия: 

EUJUICERS.COM е предприел всички мерки при изготвянето на съдържанието на този сайт. Информацията и материалите, които съдържа този сайт са предоставени от EUJUICERS.COM добросъвестно. Част от информацията и материалите са изготвени въз основа на публично достъпна информация и от други източници, които се смятат за надеждни.

Цялата информация и материали в този сайт са за обща информация и само за ваше лично ползване и не представляват никакъв съвет или препоръка (професионален или по друг начин). Вие не трябва да разчитате на информация или материали от този сайт при вземането или въздържане от вземане на някакво конкретно решение за здравето или бизнеса или други решения.

EUJUICERS.COM не гарантира точността или валидността на информацията и материалите на този сайт.

 

Достъпът до този сайт (включително използването на информация или материали по него) е изцяло на ваша отговорност. EUJUICERS.COM не носи никаква отговорност. Особено, EUJUICERS.COM не поема никаква отговорност за преки, непреки, специални или други последващи вреди от всякакъв вид (включително и без ограничение, загуба на печалба, здраве, очаквани спестявания, приходи, данни, репутация или договори), резултат от каквато и да е причина, чрез използване на някаква информация или материал, получен пряко или косвено от този сайт.

EUJUICERS.COM си запазва правото да прави промени и корекции към всяка част от съдържанието на този сайт по всяко време без предупреждение.

Този сайт може да осигурява улеснения, включително (без ограничение) форми за обратна връзка или имейл, чат връзки и дискусионни форуми (интерактивни или по друг начин), които да ви позволят да ни предоставите обратна информация за сайта или някакви други въпроси, и които ви позволяват и на други потребители да взаимодействате, да обменяте мнения и да публикувате, предавате или изпращате информация, данни или други материали. Вие няма да използвате такива устройства за съхраняване, възпроизвеждане, предаване, комуникация или няма да получавате оскърбителни материали. Без значение, дали сте наясно с наличието на такива оскърбителни материали. "Оскърбителен материал" означава всеки материал, данни, снимки или информация, който (1) е в нарушение на всякакви законови, регулаторни, произтичащи от практиката или приемливата практика регулации, или (2) е обиден, неприличен, клеветнически, нецензурни или заплашителен или по друг начин обидно, или (3) е в нарушение на доверието, авторските права или други права на интелектуална собственост, неприкосновеността на личния живот и всички други права на трети лица, или (4) се отнася до или представлява реклама на инвестиционни услуги или предоставя за закупуване и / или продажба на инвестиции. EUJUICERS.COM не носи отговорност за публикуването на какъвто и да било Оскърбителен Материал, за предаването, изпращането или оповестяването му през този сайт. Вие също се съгласявате, че EUJUICERS.COM може да използва всякаква информация и материали, публикувани, съхранявани, предавани или предавани чрез тези съоръжения по начин, който EUJUICERS.COM избере. Вие се съгласявате, че EUJUICERS.COM може по всяко време да извади, изтриете или да цензурира информация или материали на този сайт, включително тези, които е публикувал, предал, изпратил или предоставени от Вас или трето лице без предизвестие към Вас или трета страна, по-специално, оскърбителния материал.

 

Вие се съгласявате, че EUJUICERS.COM може да записва и съхранява информация и материали, които сте публикували, предали, изпратили или оповестили на този сайт, както и да предостави част или цялата тази информация и материали на всеки регулаторен орган или на полицията при поискване. Може да откриете, че този сайт е свързан с или от друг сайт чрез хипертекст или други компютърни връзки. EUJUICERS.COM няма контрол върху и не носи отговорност за съдържанието на този свързан уебсайт(ове). Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Ние не потвърждаваме съдържанието от такъв свързан уебсайт(ове).

EUJUICERS.COM изключва всякакви гаранции, преки или косвени, в максимална степен, позволена от закона, във връзка с информацията и материали в този уеб сайт. Ако сте избрали да ни предоставите информация за себе си, EUJUICERS.COM може да използва тази информация, за да се свърже с вас по електронна поща или по пощата за да ви изпрати информация за EUJUICERS.COM или всяка друга информация или материали, които EUJUICERS.COM мисли, че могат да представляват интерес за вас. Ако не искате EUJUICERS.COM да използват тази информация по този начин, моля свържете се с нас (E-поща bg‌‌M‌‌eujuicers.com). Тези Общи Условия за ползване се управляват и тълкуват в съответствие с правото на ЕС. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване, са незаконни, невалидни или по някаква причина неприложима, то тогава тази разпоредба се счита за единична и няма да повлияе на валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Закон за защита на данните от 1998г.

Информацията, предоставена чрез този сайт ще бъде задържана от EUJUICERS.COM в база данни и ще бъде използвана за актуализиране на нашите данни и за да се свържем с вас с информация за значими инициативи, услуги и възможности, които вярваме, че може да бъдат интересни за вас. Личните Ви данни ще се съхраняват надеждно и няма да бъдат пуснати на всяка друга организация. EUJUICERS.COM се явява администратор на вашите лични данни. Ако имате някакви въпроси относно това, моля свържете се с нас info‌‌M‌‌eujuicers.com.